Regulaminy/Procedury

Procedury szkolne obowiązujące podczas pandemii COVID-19

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w czasie pandemii COVID-19

Upoważnienie do odbioru dziecka z zajęć w czasie pandemii COVID-19

Procedura dotycząca  organizacji  opieki  w  oddziale  przedszkolnym

Procedura dotycząca warunków i organizacji konsultacji dla uczniów

Procedura postępowania ze zbiorami bibliotecznymi zwracanymi do biblioteki szkolnej

Procedura przyprowadzania dzieci do szkoły

Procedura dotycząca postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19

Procedura dotycząca gastronomi w szkole