Regulaminy/Procedury


Procedury 


Procedura przebywania rodziców / osób obcych na terenie szkoły.

Procedury zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych.

Procedura postępowania w razie wypadku dziecka w szkole.

Szkolne procedury postępowania nauczycieli (pracowników szkoły) w sytuacjach trudnych wychowawczo.

 

 


Regulaminy


Regulamin korzystania przez uczniów z urządzeń mobilnych.

Regulamin wolontariatu szkolnego.

Regulamin przebywania w szatni sportowej / przebieralni.

Regulamin rekrutacji  na zajęcia terapii integracji sensorycznej.

Regulamin przyznawania stypendiów szkolnych.

Regulamin wycieczek.

Regulamin karty rowerowej.