Wojewoda Mazowiecki wybrał naszą szkołę na wojewódzkie zakończenie roku szkolnego

Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego odbyło się w naszej szkole z udziałem: wiceministra edukacji Macieja Kopcia, wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery, Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelii Michałowskiej, Posła na Sejm RP Piotra Uścińskiego oraz Burmistrza Miasta Ząbki Roberta Perkowskiego.

Zakończenie roku szkolnego na Mazowszu – Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakończenie roku szkolnego – wizyta Wojewody w Ząbkach – Mazowicki Urząd Wojewódzki w Warszawie