Certyfikaty

European Quality Label

European Quality Label

"Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi"

Szkolny klub ekologów

Bezpiecznie tu i tam

Świetlica szkolna przyjazna uczniowi

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

Laboratorium Edukacyjne ECDL

Certyfikat Modelowej Szkoły Microsoft

Showcase School  Szybki start

21st Century Learning Design  Associate Showcase School

Szkoła z klasąeTwinningbezpieczni

wiarygodna szkołauczymy programować

szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

szkoła odkrywców talentów