Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie Uczniów 2019/2020

Komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkół i nauczycieli

Informacje od Rady Rodziców dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

2. Informacja dotycząca zakresu ubezpieczenia – składka 40zł

3. Informacja na temat sposobu zgłaszania szkody

4. Formularz zgłoszenia szkody

 

nr  polisy  AVIVA 100050056037