Samorząd Uczniowski

…składa wszystkim zakochanym Samorząd Uczniowski.
AM