Samorząd Uczniowski

W roku szkolnym 2019/2020 opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostały:
pani Adrianna Niesłuchowska i pani Agnieszka Walez