Samorząd Uczniowski

W roku szkolnym 2020/2021 opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostały:
Pani Katarzyna Słowik,
Pani Adrianna Niesłuchowska,
Pani Katarzyna Kieres