Obiady

OGŁOSZENIE

Odpłatność za obiady za marzec:
22x8.50ZŁ= 187.00ZŁ

Wpłaty i zapisy są przyjmowane w stołówce szkolnej. Wpłatę można dokonywać na konto Bank Millennium,
nr konta: 45 1160 2202 0000 0001 9147 9352 Elbar Elżbieta Borkowska.
Odpłatność należy uregulować do 15 każdego miesiąca, w przypadku nieuregulowania należności dnia 17 każdego miesiąca obiady będą wstrzymane.
Informujemy że obiad wykupywany jednorazowo kosztuje 9.00zł.
Proszę w tytule przelewu o wpisanie imię i nazwisko dziecka i klasę.