Lato w mieście 2019r.

Lato w mieście 2019r.

(24.06.2019 – 28.06.2019r)

(01.07.2019-05.07.2019r)

Harmonogram zapisów:

20.05.2019r (poniedziałek)- godz. 8.00-15.00 – sala 036

21.05.2019r (wtorek)- godz. 7.00-15.00 – sala 036

22.05.2019r (środa)- godz. 9.00-15.00 – sala 036

23.05.2019(czwartek)- godz. 7.00-15.00 – sala 036

Po złożeniu wypełnionej karty kwalifikacyjnej (w wyżej wymienionych dniach zapisów) rodzic zgłaszający dziecko do udziału w akcji „LATO w mieście 2019r” zobowiązany jest uiścić opłatę stałą i/lub opłaty za obiady i wycieczki najpóźniej do 23.05.2019r.

Nieuregulowanie opłat w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w akcji.

Opłata stała oraz opłaty za obiady i wycieczki przyjmowane są w formie gotówkowej w Sali 036.

Załączniki:

Program akcji „Lato w mieście”
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku.