Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zdarzenia – czynności

 Terminy

 Uwagi

Rozpoczęcie roku szkolnego

2019/2020

 

02.09.2019 r.

Rekolekcje Adwentowe  
Rekolekcje Wielkopostne  
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2019 r.
Ferie zimowe 10.02-23.02.2020 r
Wiosenna przerwa świąteczna 09.04-14.04.2020 r.
Egzamin ósmoklasisty 16 – 18.06.2020r.
Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020 r.
Ferie letnie 27.06 – 31.08.2020r
Dni wolne od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

14.10.2019 Dzień Nauczyciela
16 .06.2020 – Język polski

17 .06.2020 – Matematyka

18 .06.2020 – Język obcy

Egzamin ósmoklasisty
12.06.2020 r.

(piątek po Bożym Ciele)

Dni wolne uwarunkowane
02-03.01.2020 r.

(czwartek, piątek po Nowym Roku)

Potrzebą środowiska
Dni  ustawowo wolne 01.11.2019 r. (piątek) Wszystkich Świętych
11.11.19 r. (poniedziałek) Święto Niepodległości
01.01.2020 r. (środa) Nowy Rok
06.01.2020 r. (poniedziałek) Święto Trzech Króli
01.05.2019 r. ( piątek) Święto Pracy

 POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Organizacja roku szkolnego 20.08 – 30.08 2019r.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej 26.08.2019r
Zatwierdzenie planu rozwoju szkoły 12.09.2019r.
Posiedzenie Zespołów

Klasyfikacyjnych na temat proponowanych wyników klasyfikacji:

a)      śródrocznej 11.12.2019r.
b)      końcowo – rocznej 13.05.2019r.
Posiedzenie klasyfikacyjne Zespołów Klasyfikacyjnych i Rady Pedagogicznej:
a)      śródroczne 22.01.2020
b)      końcowo – roczne 17.06.2020
Podsumowanie rocznej pracy 24.06.2020
·      Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej wg potrzeb
·      Posiedzenie zespołów przedmiotowych wg potrzeb

 UROCZYSTOŚCI, IMPREZY, SZKOLENIA

·      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Ślubowanie klas pierwszych. 02.09.2019 r.
·      Szkolenia BHP, Pierwszej Pomocy, Ochrona Danych 27.08-30.08.2019 r.
·      Dzień Opiekuna Duchowego Szkoły 19.09.2019 r.
·      Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2019 r.
·      Obchody Święta Szkoły – uroczysty apel 3.10.2019r.
·      Wigilie klasowe 20.12.2019r.
·      Bal karnawałowy dla klas I-VI 01.02.2020 r.
·      Dzień otwarty promujący szkołę 11.03.2020 r.
·      Festiwal Nauki 24.03.2020 r.
·      Dzień Dziecka i Sportu- Festyn 06.06.2020 r.
·      Bal VIII klas 30.05.2020r.
·      Uroczyste zakończenia roku szkolnego 26.06.2020

UROCZYSTE APELE SZKOLNE

·      Święto Niepodległości 08.11.2019 r.
·      Święto szkoły 03.10.2019 r.
·      X – lecie nadania imienia szkole 28.04. 2020r.
·      Święto Konstytucji 3 Maja 30.04.2020 r.
·      Apele porządkowe wg potrzeb