Konkurs plastyczny pt. „Zimowy decoupage”. Konkurs kierowany jest do klas 1-3

Cele konkursu: poszerzenie wiedzy z zakresu techniki zdobniczej – „decoupage”, aktywizowanie uzdolnień uczniów, zachęcenie do ekspresji twórczej, rozwijanie zamiłowań plastycznych, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie poczucia estetyki, staranności w wykonywaniu podjętej pracy. Założenia organizacyjne: Konkurs przeznaczony jest dla Czytaj więcej……