Konkurs „Pomoce edukacyjne wykonane
z darów jesieni”

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów klas II i III do wzięcia udziału w konkursie. Celem konkursu jest kształcenie umiejętności tworzenia pomocy dydaktycznych z różnego tworzywa przyrodniczego; dostrzeganie w najbliższym otoczeniu tworzyw mogących stanowić materiał plastyczno-konstrukcyjny; wyrabianie i doskonalenie sprawności manualnych. Regulamin Czytaj więcej……