KONKURS !!!! HALLOWEENOWA DYNIA

ZomboMeme

Regulamin konkursu 1.OrganizatorOrganizatorem konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. 2. CeleCelem konkursu jest:– rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych;– rozwijanie zainteresowań kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych;– umożliwienie dzieciom prezentacji własnych Czytaj więcej……