INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ORAZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Przypominamy, że 31 lipca br. (piątek) w godzinach: 12.00-15.00 będą do odbioru zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail. Czytaj więcej……