Listy do dyrektorów szkół oraz uczniów w związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć.

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowane do Rodziców, Opiekunów. Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowane do Uczniów. APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r. Aktualne informacje i zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej >> Czytaj więcej……