Logopedyczne badania przesiewowe.

Szanowni Państwo, Wrzesień jest miesiącem logopedycznych badań przesiewowych. Diagnozą będą objęte dzieci z klas 0-3. Informacja o zajęciach, przydziale do grup oraz kontynuacji terapii dla zakwalifikowanych dzieci zostanie Państwu przekazana przez dziennik elektroniczny . Z poważaniem Zespół logopedyczny