Komunikat do rodziców nr 2

Szanowni Rodzice, w związku z utrudnieniami szkoły spowodowanymi wysoką liczbą nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich, wyjaśniam co następuje: – dnia 11.02.2019 r. zdecydowałem o zawieszeniu zajęć w filii szkoły. Dzieci zostały zaopiekowane w głównym budynku szkoły, gdzie miały możliwość spożycia Czytaj więcej……