Szkolny konkurs plastyczny „UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”

Konkurs organizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach. Cele konkursu: a/zainteresowanie uczniów życiem świętych i błogosławionych; b/ukazanie wzorców życia chrześcijańskiego na przykładzie życia świętych; c/inspirowanie uczniów do wyrażania swoich uczuć religijnych w twórczości plastycznej; d/pomoc w przeżywaniu Czytaj więcej……